Ministr

Politické hlasovacie systémy:

Hlasovací systém MINISTR 6 - wifi

MINISTR® 6
wifi

Mobilný bezdrôtový hlasovací, riadiaci a archivačný systém pre riadenie a zaznamenávanie priebehu rokovaní pomocou PC tabletov alebo notebookov, využiteľných tiež pre zobrazovanie dokumentov potrebných pre rokovania. Nová verzia v bezdrôtovej verzii je realizovaná v pásme 2.4GHz.

Hlasovací systém MINISTR 5

MINISTR® 5
 

Mobilný káblový hlasovací, riadiaci a archivačný systém uľahčí Vašu prácu spojenú so zasadaním zastupiteľstva. Pracuje so zabezpečenou obojsmernou dátovou komunikáciou, so zbernicovou technológiou zapojenia. Inštalácia je veľmi jednoduchá a rýchla.

Hlasovací systém MINISTR 4

MINISTR® 4
 

Kompaktný zabudovateľný elektronický hlasovací a konferenčný systém uľahčí a zrýchli Vašu prácu spojenú so zasadaním zastupiteľstva.
Je určený pre pevnú inštaláciu do dosiek stolov v rokovacích miestnostiach, alebo ako mobilné prevedenie.

Hlasovacie a konferenčné systémy MINISTR® sú prispôsobiteľné pre súčinnosť so zariadeniami pre prenos videa na internet, vrátane automatického polohovanie kamier.
Hlasovacie a konferenčné systémy MINISTR® sú prispôsobiteľné pre automatický prepis zvukového záznamu pomocou SW firmy NEWTON Technologies.

Konferenčné systémy:

Konferenčné systémy Ministr<sup>©</sup>

MINISTR® MCS 5
 

Mobilný elektronický mikrofónny konferenčný systém
MINISTR© MCS 5. Ovládanie je veľmi jednoduché a výsledný zvuk
je kvalitný a zrozumiteľný pre ozvučenie daného priestoru aj pre nahrávanie zvukového záznamu. Konferenčné jednotky sú vybavené mikrofónom na husom krku so svetelným prstencom, ovládacím tlačidlom a signalizáciou LED. Inštalácia je veľmi jednoduchá
a rýchla. Systém spolupracuje s hlasovacími systémami MINISTR©.