Ministr

Ministr® 4

Mobilne lub wbudowane głosowania kablowa, system zarządzania i archiwizacji

- kompleksowy system do zarządzania i rejestrowania podczas negocjacji poprzez metalu połączonych modułów zewnętrznych głosowania

Mobilne lub wbudowane głosowania kablowa, system zarządzania i archiwizacji

Základné vlastnosti systému:

 

Informacja o przebiegu spotkania, wyniki oraz inne niezbędne dane są wyświetlane podczas negocjacji wideodanęgo projektora do ekranu, a także za pomocą monitorów tak, aby wszyscy uczestnicy mieli przegląd działań i ich wyników. Dzięki zarchiwizowane rekordy używasz system zapewnia lepszą widoczność i świadomość przebiegu spotkania i wyniki głosowania. W postaci elektronicznej danych w tym soundtracku możliwość ułatwić prezentację danych i danych internetowych lub kioski informacyjne ciebie. Natychmiast po zakończeniu systemu głosowania, aby łatwo przeglądać i wydrukować listę uczestników i ich wyborów w ankiecie. Ta lista może być również drukowane później zarchiwizowanych danych. Dla lepszej orientacji w negocjacjach mogą być wyświetlane na ekranie aktualny projekt uchwały, zarówno w trakcie debaty, a przed głosowaniem.

Mobilne lub wbudowane głosowania kablowa, system zarządzania i archiwizacji Mobilne lub wbudowane głosowania kablowa, system zarządzania i archiwizacji Mobilne lub wbudowane głosowania kablowa, system zarządzania i archiwizacji
Mobilne lub wbudowane głosowania kablowa, system zarządzania i archiwizacji