Ministr

Ministr® 6 wifi

Mobilny bezprzewodowy głosowania, operacyjny i archiwizacji system

- system kompleksowy do przywództwa i rejestrowania podczas negocjacji z wykorzystaniem tabletów i laptopów, także przydatne do wyświetlania dokumentów niezbędnych do negocjacji

Mobilny bezprzewodowy głosowania, operacyjny i archiwizacji system Mobilny bezprzewodowy głosowania, operacyjny i archiwizacji system

Podstawowe cechy systemu:

Mobilny bezprzewodowy głosowania, operacyjny i archiwizacji system

Informacja o przebiegu spotkania, wyniki oraz inne niezbędne dane są wyświetlane podczas negocjacji wideodanęgo projektora do ekranu, a także za pomocą monitorów tak, aby wszyscy uczestnicy mieli przegląd działań i ich wyników. Dzięki zarchiwizowane rekordy używasz system zapewnia lepszą widoczność i świadomość przebiegu spotkania i wyniki głosowania. W postaci elektronicznej danych w tym soundtracku możliwość ułatwić prezentację danych i danych internetowych lub kioski informacyjne ciebie. Natychmiast po zakończeniu systemu głosowania, aby łatwo przeglądać i wydrukować listę uczestników i ich wyborów w ankiecie. Ta lista może być również drukowane później zarchiwizowanych danych. Dla lepszej orientacji w negocjacjach mogą być wyświetlane na ekranie aktualny projekt uchwały, zarówno w trakcie debaty, a przed głosowaniem.

Mobilny bezprzewodowy głosowania, operacyjny i archiwizacji system Mobilny bezprzewodowy głosowania, operacyjny i archiwizacji system Mobilny bezprzewodowy głosowania, operacyjny i archiwizacji system
Mobilny bezprzewodowy głosowania, operacyjny i archiwizacji system