Ministr

Ministr® 4

Mobilný alebo zabudovateľný káblový hlasovací, riadiací a archivačný systém

- komplexný systém pre riadenie a zaznamenávanie priebehu rokovaní pomocou metalicky prepojených hlasovacích modulov

Mobilný alebo zabudovateľný káblový hlasovací, riadiací a archivačný systém

Základné vlastnosti systému:

 

Mobilný alebo zabudovateľný káblový hlasovací, riadiací a archivačný systém Mobilný alebo zabudovateľný káblový hlasovací, riadiací a archivačný systém

Informácie o priebehu zasadnutia, výsledky a ďalšie potrebné údaje sú počas rokovania zobrazované videodatovým projektorom na plátno a rovnako pomocou monitorov tak, aby všetci zúčastnení mali prehľad o rokovania a jeho výsledkoch.

Vďaka archivovaným záznamom Vám používanie systému zabezpečí lepší prehľad a informovanosť o priebehu zasadnutia a výsledkoch hlasovania. Elektronická forma dát vrátane zvukového záznamu Vám poskytuje možnosť jednoduchej prezentácie získaných dát a údajov na internete alebo v informačných kioskoch.

Ihneď po dokončení hlasovania systém umožní zobraziť a vytlačiť menný zoznam účastníkov s ich voľbami v danom hlasovaní. Tento výpis je možné vytlačiť tiež dodatočne z archivovaných dát.

Pre lepšiu orientáciu pri rokovaniach možno na plátno premietať aktuálný návrh uznesenia, a to ako počas diskusie, tak pred samotným hlasovaním.

Mobilný alebo zabudovateľný káblový hlasovací, riadiací a archivačný systém Mobilný alebo zabudovateľný káblový hlasovací, riadiací a archivačný systém Mobilný alebo zabudovateľný káblový hlasovací, riadiací a archivačný systém
Mobilný alebo zabudovateľný káblový hlasovací, riadiací a archivačný systém