Ministr

Ministr® 5

Mobilný káblový hlasovací, riadiací a archivačný systém

- komplexný systém pre riadenie a zaznamenávanie priebehu rokovaní pomocou metalicky prepojených hlasovacích modulov

Mobilný káblový hlasovací, riadiací a archivačný systém

Základné vlastnosti systému:

Mobilný káblový hlasovací, riadiací a archivačný systém

Informácie o priebehu zasadnutia, výsledky a ďalšie potrebné údaje sú počas rokovania zobrazované videodatovým projektorom na plátno a takisto pomocou monitorov tak, aby všetci zúčastnení mali prehľad o rokovaniu a jeho výsledkoch. Vďaka archivovaným záznamom Vám používania systému zabezpečí lepší prehľad a informovanosť o priebehu zasadnutia a výsledkoch hlasovania. Elektronická forma dát vrátane zvukového záznamu Vám poskytuje možnosť jednoduchej prezentácie získaných dát a údajov na internete alebo v informačných kioskoch. Ihneď po dokončení hlasovaní systém umožní zobraziť a vytlačiť menný zoznam účastníkov s ich voľbami v danom hlasovaní. Tento výpis je možné vytlačiť taktiež dodatočne z archivovaných dát. Pre lepšiu orientáciu pri rokovaniach možno na plátno premietať aktuálne návrh uznesenia, a to ako počas diskusie, tak pred samotným hlasovaním.

Mobilný káblový hlasovací, riadiací a archivačný systém Mobilný káblový hlasovací, riadiací a archivačný systém Mobilný káblový hlasovací, riadiací a archivačný systém
Mobilný káblový hlasovací, riadiací a archivačný systém