Ministr
VIDEOSYSTEM

SW modul Ministr® Video

Videosystem je implementovaný ako súčasť ovládacieho a riadiaceho
SW - 3.91.18.VIDEO - pre hlasovacie a konferenčné systémy MINISTR®

Software riadiaci celý proces online vysielanie úplne automaticky a bezobslužne.
Videosystem - základné hardwarové vlastnosti:

Videosystem Videosystem

Videosystem - základné softwarové vlastnosti:

Obsluha hlasovacieho systému pridelí slovo rečníkovi a kamera si automaticky nájde vopred nadefinovanú pozíciu rečníka.

Počas prezencie alebo hlasovania sa na obrazový výstup automaticky prepne obraz verejné plochy hlasovacieho systému, aby diváci mali prehľad o hlasovaní poslancov.

Pokiaľ prebieha prestávka pri rokovaní zastupiteľstva, systém automaticky prepne na obrazový výstup informáciu o prebiehajúcej prestávke.

Zvuk pre online prenos je preberaný z hlasovacích a konferenčných systémov MINISTR® alebo iných zvukových systémov a vysielaný synchrónne s obrazom.
Divák, sledujúci online prenos z pohodlia svojho domova, je vtiahnutý do deja v rokovacej sále.

Videosystem Videosystem

Videosystem