Ministr

Zvuková technika a ozvučovacie systémy

Navrhujeme a realizujeme komplexné riešenie

 

Ponúkame podporu pre firmy vykonávajúce dodávky a montáže zvukovej techniky pre ozvučovanie verejných, športových a ďalších priestorov.
V prípade potreby ma osobne kontaktujte na telefónnom čísle: +420 603 491 297 nebo e-mailu: info@ministr.cz.

Rád odpoviem na otázky ohľadom technických údajov a cien.

 

V prípade ozvučovanie priestorov, ako napríklad športové štadióny, kde je predpokladaná vysoká hladina hluku v pozadí, a zároveň je kladená požiadavka na dobrú zrozumiteľnosť v mieste vzniku hluku v pozadí (ohlasy publika), sú niektoré parametre upravené osobitnými požiadavkami. Vzhľadom k častému univerzálnejšiemu využívanie krytých plôch pri športových podujatiach, rôznych exhibičných show, estrádnych programoch, diskotékach na ľade alebo hudobných koncertoch bol vyvinutý systém, ktorý spĺňa požadované parametre.

Ozvučovací systém musí spĺňať požiadavku na kvalitné ozvučenie daného priestoru, a to najmä hovoreným slovom s dostatočnou zrozumiteľnosťou hlasových Formant v závislosti na akustických vlastnostiach daného priestoru a reprodukovanou hudbou, s možnosťou vytvorenia dostatočného akustického tlaku pre rôzne športy a tiež súdobú tanečnou hudbou. Tento spôsob ozvučenie športových hál, vrátane jeho bezobslužnéj prevádzky, bol v praxi úspešne odskúšaný v oboch halách Arény Pardubice a na ZS v Hradci Králové okrem iného aj pri MS juniorov v ľadovom hokeji 2001/2002, 2007/2008 a vychádza z výsledkov analýz prevádzky podobných zariadení inštalovaných našou firmou v ďalších športových halách v ČR.